Trường Quốc tế Canada - Canadian International School (CIS )
Trường Quốc tế Canada - Canadian International School (CIS )
Trường Quốc tế Canada - Canadian International School (CIS )
Trường Quốc tế Canada - Canadian International School (CIS )
Trường Quốc tế Canada - Canadian International School (CIS )
Trường Quốc tế Canada - Canadian International School (CIS )
Trường Quốc tế Canada - Canadian International School (CIS )
Trường Quốc tế Canada - Canadian International School (CIS )

Trường Quốc tế Canada - Canadian International School (CIS )

    • Sân chơi
  • 14 Tháng 4 2015
  • 374

Hạng mục : Mái hiên
Địa điểm :  Tân Phú, quận 7
Diện tích : 460 m2
Chất liệu :  PVC - Ferrari của Pháp

Liên hệ

info@m3d.vn
0942200105
Catalogue
(Click xem hoặc Download)